Sprawa polska w czasie I wojny światowej

Sprawa polska w czasie I wojny światowej Cel: Warsztat ma za zadanie ułatwić uczniom przyswojenie wiedzy na temat sprawy polskiej w I wojnie światowej. Warsztat korzysta z wielu multimediów, aby pokazać jak najszersze i jak najciekawsze spojrzenie na drogę ku wolnej Polsce. Warsztat przygotowuje uczniów do świadomego korzystania z elektronicznych źródeł oraz promuje tworzenie własnych materiałów multimedialnych. Ponadto uczniowie będą ćwiczyć umiejętności analitycznego myślenia oraz argumentowania swoich opinii. Adresaci: Warsztat adresowany jest do klasy 7-8 szkoły podstawowej, klas licealnych i kół historycznych. Czas warsztatu: 1 -2 godziny lekcyjne. W zależności od zaawansowania grupy i dostępnego czasu, nauczyciel może pominąć lub dodać niektóre zadania. Uczniowie powinni znać przed warsztatem przynajmniej podstawowe informacje na poniższe tematy: przyczyny wybuchu I wojny światowej; podział na państwa centralne i ententę; przebieg I wojny światowej; nowe technologie wykorzystane w I wojnie światowej; przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji oraz jej konsekwencje dla Europy.   Plan warsztatu Wprowadzenie Wprowadzenie polega na przypomnieniu uczniom głównych zagadnień związanych z I wojną światową. Jedną z ciekawych i efektywnych form utrwalanie wiedzy jest interaktywny quiz stworzony przy użyciu aplikacji mobilnej. Wykorzystana w warsztacie aplikacja Kahoot wymaga komputera z połączeniem internetowym, rzutnika i kilku smartfonów z dostępem do Internetu (najlepiej, aby uczniowie korzystali z własnych telefonów). Na ekranie komputera (lub na ścianie przy pomocy rzutnika) będą wyświetlać się pytania, a uczniowie na swoich telefonach będą wybierać prawidłową odpowiedź. Atutami interaktywnego quizu są:...

Read More