A forradalom és a város

Absztrakt A workshop az 1956-os forradalmat a város és a városi terek használatának szempontjából elemezi és mutatja be. A cél a forradalom történéseinek közel hozatala a diákokhoz. Ez a megközelítés egyfajta “történelem alulnézetből” perspektívát is jelent, amennyiben olyan módon kívánja bemutatni a forradalom eseményeit, hogy a történéseket azok közegében, a város és a városi helyszínek terében mutatja meg és teszi értelmezhetővé. Ezeket a kérdéseket a workshop a következő témákon keresztül vizsgálja: Milyen útvonalakon vonultak a tüntetők a városon át október 23-án? Hol alakultak ki az ellenállás gócpontjai? Miért ezeken a helyeken? Milyen harcmodorra adott lehetőséget a budapesti városszerkezet? A forradalom szimbólumhasználata hogyan kapcsolódott a város tereihez? Hogyan dokumentálták a forradalmárok saját tevékenységüket a város adott tereiben? Milyen viszonyban állt egymással a főváros és a vidék a forradalom napjai során? A workshop céljai Rámutatni a történelem, a történelmi események és földrajzi, illetve térhasználati gyakorlatok és cselekvések összefüggéseire. Milyen osztályokban? Általános iskola felső osztályok, gimnáziumi osztályok Hossz 1-2 tanóra / 45 perc Előfeltételek Alapszintű ismeretek az 56-os forradalom eseményeiről Budapest város topográfiájának alapszintű ismerete Történelmi források használatának alapszintű ismerete Elsajátítandó, fejlesztendő készségek Érvelési képességek fejlesztése Különböző források és szövegek azonosítása, és összehasonlítása Írott források, szimbólumok, térképek, hang és képanyagok (szövegek) értelmezése A szövegeket előállító egyének vagy csoportok szándékainak azonosítása Ezen szövegek közös szóhasználatának vagy formai elemeinek felismerése Eltérő szövegek hasonlóságokon és különbségeken alapuló összehasonlítása Adott történelmi eseményekről szóló eltérő beszámolók térbeli...

Read More