Month: December 2017

La Villa Romana di Russi. Dalle fonti materiali alla storiografia

ASTRATTO Il presente laboratorio è stato pensato per il primo anno della scuola secondaria di 1 ° grado. In questo primo periodo sono ribaditi i concetti che sono alla base dello studio della storia e in particolare ci si sofferma sull’importanza delle fonti e sulla durata del tempo. Questo è tutto per te. OGGETTO DEL LABORATORIO Tramite una visita guidata al Museo archeologico e alla Villa Romana di Russi (RA), i ragazzi sono fatti di osservare documenti materiali propri del sito archeologico. Attraverso la descrizione dei reperti e le informazioni sul loro uso, conoscono la vita di una piccola società rurale del I e II sec. dC Alcuni di questi reperti fotografati, saranno ripresi in una scuola e in una fiorente comunità. finalita’ Fare una prima esperienza di laboratorio, entrare nel vivo della disciplina cominciando a sperimentare un metodo di lavoro e di studio. InOLTRE l’approfondimento sulla vita economica e sociale dell’Ambiente Preso in esame, si collegherà Più avanti con lo studio di della curtis medievale, Facendo Emergere quindi Una piccola Indagine sul Processo di Trasformazione della vita economica Nelle Comunità Rurali chiuse Che permettera di osservarne le somiglianze e le differenze. CLASSI COINVOLTE Una classe 1 ^ di scuola media composta da 25 alunni. DURATA 8 ore in classe + 4 ore visita di istruzione presso il sito archeologico e il museo. Prerequisiti Conoscenza del mondo romano, come...

Read More

Sprawa polska w czasie I wojny światowej

Sprawa polska w czasie I wojny światowej Cel: Warsztat ma za zadanie ułatwić uczniom przyswojenie wiedzy na temat sprawy polskiej w I wojnie światowej. Warsztat korzysta z wielu multimediów, aby pokazać jak najszersze i jak najciekawsze spojrzenie na drogę ku wolnej Polsce. Warsztat przygotowuje uczniów do świadomego korzystania z elektronicznych źródeł oraz promuje tworzenie własnych materiałów multimedialnych. Ponadto uczniowie będą ćwiczyć umiejętności analitycznego myślenia oraz argumentowania swoich opinii. Adresaci: Warsztat adresowany jest do klasy 7-8 szkoły podstawowej, klas licealnych i kół historycznych. Czas warsztatu: 1 -2 godziny lekcyjne. W zależności od zaawansowania grupy i dostępnego czasu, nauczyciel może pominąć lub dodać niektóre zadania. Uczniowie powinni znać przed warsztatem przynajmniej podstawowe informacje na poniższe tematy: przyczyny wybuchu I wojny światowej; podział na państwa centralne i ententę; przebieg I wojny światowej; nowe technologie wykorzystane w I wojnie światowej; przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji oraz jej konsekwencje dla Europy.   Plan warsztatu Wprowadzenie Wprowadzenie polega na przypomnieniu uczniom głównych zagadnień związanych z I wojną światową. Jedną z ciekawych i efektywnych form utrwalanie wiedzy jest interaktywny quiz stworzony przy użyciu aplikacji mobilnej. Wykorzystana w warsztacie aplikacja Kahoot wymaga komputera z połączeniem internetowym, rzutnika i kilku smartfonów z dostępem do Internetu (najlepiej, aby uczniowie korzystali z własnych telefonów). Na ekranie komputera (lub na ścianie przy pomocy rzutnika) będą wyświetlać się pytania, a uczniowie na swoich telefonach będą wybierać prawidłową odpowiedź. Atutami interaktywnego quizu są:...

Read More