Chrzest Polski: E-warsztaty

CHRZEST POLSKI E-warsztaty do wykorzystania w klasie Cele warsztatów Warsztaty mają na celu wykorzystanie Chrztu Polski jako analizy przypadku, która pozwoli uczniom docenić rolę różnych źródeł oraz nowoczesnych technologii w nauce historii. W trakcie warsztatów uczniowie powinni: zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi Chrztu Polski (wedle wymagań programowych i zakresu podręcznika); zauważyć różnice między sposobem przedstawienia informacji w różnych materiałach (w tradycyjnych wykładach lekcyjnych, podręcznikach, źródłach audiowizualnych, sztuce itp.) oraz określić zalety i wady poszczególnych źródeł informacji z perspektywy badacza/ki historii; zyskać więcej pewności siebie przy znajdywaniu i selekcji informacji z konkrentych źródeł. Długość zajęć   Zajęcia powinny zostać przeprowadzone w ciągu jednej lekcji lub w ciągu dwóch godzin lekcyjnych. Przedstawione zadania mogą być wykorzystane samodzielnie lub razem. To nauczyciel/ka decyduje, jaka konfiguracja zadań będzie najbardziej owocna i przydatna w danej klasie, w zależności od profilu szkoły i zainteresowań uczniów.Zatem nauczyciel /kamoże dobierać materiały wedle uznania, w zależności od stopnia zaawansowania klasy oraz możliwości czasowych. Proponowane zadania można traktować jako gotowe wytyczne dla e-warsztatów lub jako inspirację do opracowania własnego planu zajęć. Przed warsztatami Pod koniec poprzedzającej lekcji nauczyciel/ka zapowiada uczniom, iż kolejne zajęcia będą miała inny charakter. Opowiada o znaczeniu odpowiedniego doboru materiałów źródłowych w badaniu historii. Rozpoczyna rozmowę na temat najnowszych technologii – pyta, czy uczniowie oglądają filmy dokumentalne, śledzą kanały mediów społecznościowych poświęcone historii, grają w gry komputerowe lub planszowe o tematyce historycznej. Inspiruje uczniów do...

Read More