CHRZEST POLSKI

E-warsztaty do wykorzystania w klasie


Cele warsztatów

Warsztaty mają na celu wykorzystanie Chrztu Polski jako analizy przypadku, która pozwoli uczniom docenić rolę różnych źródeł oraz nowoczesnych technologii w nauce historii.

W trakcie warsztatów uczniowie powinni:

 • zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi Chrztu Polski (wedle wymagań programowych i zakresu podręcznika);
 • zauważyć różnice między sposobem przedstawienia informacji w różnych materiałach
  (w tradycyjnych wykładach lekcyjnych, podręcznikach, źródłach audiowizualnych, sztuce itp.) oraz określić zalety i wady poszczególnych źródeł informacji z perspektywy badacza/ki historii;
 • zyskać więcej pewności siebie przy znajdywaniu i selekcji informacji z konkrentych źródeł.

Długość zajęć  

Zajęcia powinny zostać przeprowadzone w ciągu jednej lekcji lub w ciągu dwóch godzin lekcyjnych. Przedstawione zadania mogą być wykorzystane samodzielnie lub razem.

To nauczyciel/ka decyduje, jaka konfiguracja zadań będzie najbardziej owocna i przydatna w danej klasie, w zależności od profilu szkoły i zainteresowań uczniów.Zatem nauczyciel /kamoże dobierać materiały wedle uznania, w zależności od stopnia zaawansowania klasy oraz możliwości czasowych.

Proponowane zadania można traktować jako gotowe wytyczne dla e-warsztatów lub jako inspirację do opracowania własnego planu zajęć.

Przed warsztatami

Pod koniec poprzedzającej lekcji nauczyciel/ka zapowiada uczniom, iż kolejne zajęcia będą miała inny charakter. Opowiada o znaczeniu odpowiedniego doboru materiałów źródłowych w badaniu historii. Rozpoczyna rozmowę na temat najnowszych technologii – pyta, czy uczniowie oglądają filmy dokumentalne, śledzą kanały mediów społecznościowych poświęcone historii, grają w gry komputerowe lub planszowe o tematyce historycznej.

Inspiruje uczniów do zastanowienia się, jak mądrze wykorzystywać tradycyjne i nowoczesne źródła wiedzy historycznej.

Klasa zostaje podzielona na grupy, które będą współpracować w trakcie zajęć. Przed lekcją uczniowie z pomocą nauczyciela/ki ustawiają ławki tak, by ułatwić komunikację i pracę poszczególnym grupom.

 

Rozpoczęcie lekcji, wstęp do warsztatów

Uczniowie są poproszeni o wysłuchanie krótkiego wykładu nauczyciela na temat Chrztu Polski (5-10 min), przeprowadzonego w tradycyjnej formie i operającego się na podręczniku.

Następnie oglądają krótki filmik na platformie YouTube, nakręcony w ramach serii “Historia w 5 minut”:  

“Chrzest Polski: Jak do niego doszło? Historia Polski w Pigułce.”

Nauczyciel/ka zaprasza uczniów do refleksji na temat wykładu i filmu. Uczniowie dzielą się spostrzeżeniami na temat różnic między tradycyjną lekcją i prezentacją audiowizualną. Każda grupa tworzy plakat z zaletami i wadamy obu form zajęć.

 

E-warsztaty: praca ze źródłami

Zad. 1. Quiz na podstawie filmiku

Każda z grup tworzy krótki quiz na podstawie obejrzanego filmu

“Chrzest Polski: Jak do niego doszło? Historia Polski w Pigułce.”

Nauczyciel/ka decyduje o ilości pytań.

Przykładowe pytania:

 1. W jakim języku pojawiło się nawiązanie do nazwy Polski jako krainy?
  A) w języku łacińskim B) w języku niemieckim niemiecku C) w języku polskim
 2. Wokół którego współczesnego miasta rozwijało się królestwo Mieszka?
  A) wokół Krakowa B) wokół Warszawy C) wokół Gniezna
  itp.

Następnie uczniowie wymieniają się quizami i nauczyciel/ka ponownie prezentuje filmik. Każda z grup musi odpowiedzieć na przedstawione przed nią pytania zadane przez rówieśników.

 

Zad. 2. Analiza obrazu “Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965”

Jan Matejko, "Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965", domena publiczna

Jan Matejko, “Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965”, domena publiczna

Nauczyciel/ka przedstawia na rzutniku obraz Jana Matejki “Zaprowadzenie Chrześcijaństwa R. P. 965”. Uczniowie poproszeni są o podstawową analizę obrazu (przykładowe punkty odniesienia: wykorzystanie symboliki np. krzyża, natury; kolorystyka; tematyka obrazu; odczucia osoby oglądającej).

Nauczyciel/ka wykorzystuje obraz jako wstęp do rozmowy na temat obrazu i grafiki jako źródła historycznego. Uczniowie poproszeni są o stworzenie grafiki (w przypadku braku sprzętu — plakatu), który przedstawiałby Chrzest Polski. Przedstawiając grafikę argumentują podjęte decyzje.

 

Zad. 3. Selekcja interesujących informacji ze źródeł encyklopedycznych

Uczniowie zapoznają się z fragmentami wpisu na portalu Wikipedia poświęconemu tematyce lekcji.

Nauczyciel/ka prosi grupy o przygotowanie krótkiego posta, który mógłby zostać w atrakcyjny sposób zaprezentowany na Facebooku. W tym celu, uczniowie wybierają najciekawsze informacje i zmieniają skomplikowany tekst charakteryzujący encyklopedię na wpis o lżejszej stylistyce.

Uczniowie dzielą się propozycjami wpisów z resztą klasy i uzasadniają podjęte decyzje (zarówno wybrane informacje jak i ustalenia językowe). Post, który zostaje uznany przez uczniów za najciekawszy może zostać opublikowany na fanpage’u szkoły.

Nauczyciel/ka namawia do dalszych refleksji, zadając pytania np.:

 • Jak często korzystacie z Wikipedii podczas nauki lub w przygotowywaniu referatów, odrabianiu zadań domowych? W jaki sposób encyklopedia internetowa ułatwia naukę?
 • Zastanówcie się, czym wpis na Facebook’u różniłby się od tekstu słuchowiska radiowego lub oglądanego przez was filmika na kanale YouTube? 

 

Zad. 4. Czyja historia?

Nauczyciel/ka pokazuje uczniom kilka interpretacji wcześniej omawianego obrazu Matejki w formie “żywego obrazu” wykonanego przez ich rówieśników.

Przykłady źródeł:

Zespół Szkół nr. 23 w Bydgoszczy

Zespół Szkół nr. 1 w Pszczynie

Uczniowie szkół w Elblągu

Klasa rozpoczyna dyskusję o czynnikach, które mogą wpłynąć na interpretację ważnych wydarzeń historycznych. Dyskusję prowadzi nauczyciel/ka, poszczególne osoby podchodzą do tablicy i zapisują swoje pomysły. Przykładowe czynniki do omówienia:

 • Pochodzenie 
 • Wykształcenie 
 • Wiek 
 • Wyznanie 
 • Przekonania polityczne  

 

PODSUMOWANIE E-WARSZTATÓW

Nauczyciel/ka rozpoczyna podsumowanie od poproszenia uczniów o opinie i refleksje na temat źródeł historycznych. Później przypomina o różnicach między poszczególnymi źródłami (źródła pisane a audiowizualne; specyfika sztuki jako źródła naszej wiedzy o przeszłości; tradycyjne a nowoczesne; encyklopedyczne a popularnonaukowe).

Uczniowie zostają poproszeni o wykonanie zadania domowego.


Praca domowa

Uczniowie pozostają w swoich grupach projektowych. Mają przed sobą ekscytujące zadanie: muszą stworzyć wywiad z Mieszkiem na temat jego głownych motywacji, przebiegu oraz późniejszych refleksji na temat Chrztu Polski. Rozmowa musi zawierać zarówno pytania, jak i odpowiedzi i opierać się na źródłach omawianych w trakcie warsztatów (zaawansowane grupy mogą także poszerzyć listę materiałów źródłowych).

Nauczyciel/ka namawia uczniów do wykorzystania narzędzi audiowizualnych w przygotowaniu wywiadu. Zadanie może zostać stworzone w formie filmu, nagrania audio, plakatu, kolażu zdjęć lub obrazu, prezentacji (w programach Power Point lub Prezi) itp.